Ansamblis mums - nesibaigianti jaunystė, laisvalaikio praleidimo būdas, amžinos kaitos žyme paženklintas vaikų ir jaunimo tautinių šokių sambūris... Čia jie ateina būdami vaikais, šokdami užauga ir palieka ansamblį naujoms kartoms, kurios, grakštaus šokio ir svajonių lydimos, tęsia ir papildo pirmtakų tradicijas.

Panevėžio bendruomenių rūmų vaikų ir jaunimo šokių ansamblio „Grandinėlė“ gyvavimo istorija ilga ir spalvinga.

Nuo pat ansamblio sukūrimo „Grandinėlei“ vadovauja Lietuvos kultūros žymūnė, respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių baletmeisterė, tarptautinės meno organizacijos IOV prie UNESCO ir Lietuvos choreografų sąjungos narė Zita Šeputytė - Rimkuvienė.

Ansamblio pamatai buvo pakloti 1977 m. Panevėžio miesto statybos tresto kultūros ir sporto rūmuose, kai, atvykusi diplominei praktikai, vadovė Zita Rimkuvienė įkūrė vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvą. 1992 m. jam buvo suteiktas šokių ansamblio vardas “Grandinėlė”. „30 darbo metų su kolektyvu - nemaža kūrybinio ir pedagoginio kelio atkarpa, apraizgyta ieškojimais ir atradimais, džiaugsmais ir nusivylimais. „Grandinėlės“ kelio vingiuose pynėsi ne viena šokėjų karta, ristūno šuoliais skriejo metai, nepaliaujamą laiko tėkmę trumpam sustabdydavo tik fotografijose ir vaizdo įrašuose įamžintos akimirkos“ pasakoja Z.Rimkuvienė.

Ansamblio „Grandinėlė“ kraičio skrynioje - 11 respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų ir šokių švenčių, 60 tarptautinių šokių festivalių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, daugiau nei 1000 koncertų... Ansamblio narių skaičius kasmet keičiasi, bet išlieka artimas 100-ui. „Grandinėlėje“ tautinio šokio žingsniu sukasi ne tik jaunieji panevėžiečiai, šokti pradedantys jau 6 –erių ir paliekantys ansamblį sulaukę 18 metų, bet ir vyresnieji, savo laisvalaikį skiriantys tautinio šokio puoselėjimui.

Čia pateikiami ryškiausi vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Grandinėlė“ veiklos momentai:

1978 - 1988 metais ansamblis dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono dainų šventėse, regioniniuose šokių festivaliuose;

1983 m. - koncertavo Panevėžio kultūros dienų renginiuose Molodečne(Baltarusija);

1984 m. - koncertavo Panevėžio kultūros dienų renginiuose Daugpilyje (Latvija);

1985 m. – trys ansamblio šokėjų grupės dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. Laimėjo dvi pirmąsias vietas Respublikinės šventės konkurse;

1987 m. - dalyvavo Respublikinėje moksleivių dainų ir šokių šventėje Vilniuje;

1988 m. – ansamblis koncertavo Panevėžio miesto kultūros dienų renginiuose Daugpilyje (Latvija);

1990 m. – keturios ansamblio šokėjų grupės dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje Vilniuje. Tais pačiais metais „Grandinėlė“ dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje Taline (Estija), vyko į Bulgariją;

1991 m. - dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje Bielsko -Bela (Lenkija), šoko Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo koncerte Kaune (Lietuva);

1992 m. - vaikų ir jaunimo šokių kolektyvui suteiktas ansamblio vardas - “Grandinėlė”, pirmą kartą ansamblis dalyvavo tarptautiniame vaikų šokių festivalyje St. Maixent (Prancūzija);

1993 m.- „Grandinėlė“ dalyvavo tarptautiniuose šokių festivaliuose Odoorne (Olandija), Reti (Belgija), Totnaubergas (Vokietija); respublikiniame choreografinių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ (laimėta II vieta);

1994 m. – aštuonios šokėjų grupės dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, tarptautiniuose šokių festivaliuose Bielsko - Bela (Lenkija) ir Izegeme (Belgija) bei Lietuvos kultūros dienų renginiuose Punske ir Seinuose (Lenkija);

1995 m. – ansamblis dalyvavo tarptautiniuose šokių festivaliouse Elblag (Lenkija), Arhus(Danija), Alnwick (Anglija). Taip pat Pirmajame Lietuvos tarptautiniame tautinių šokių ir muzikos festivalyje „Ežerų sietuva“ (Utenos apskritis);

1996 m. – „Grandinėlė dalyvavo X lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje ( JAV), tarptautiniame šokių festivalyje Pavullo (Italija), koncertavo Panevėžio miesto kultūros dienų renginiuose Liūnene (Vokietija), dalyvavo ir I vietą laimėjo šokdami Respublikiniame vaikų ir moksleivių choreografinių kolektyvų konkurse“Aguonėlė” Vilnius;

1997 m. – ansamblis dalyvavo tarptautiniame vaikų šokių festivalyje Stambule (Turkija), tarptautiniuose šokių festivaliuose Bliestransbache (Vokietija), Alnwick (Anglija), Krokuvoje (Lenkija) bei susitikime su Popiežiumi Jonu Pauliu II. Taip pat respublikiniame choreografinių kolektyvų konkurse “Pora už poros” (laimėta II vieta);

1998 m. – šešios šokėjų grupės dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, tarptautiniame vaikų šokių festivalyje Quebec (Kanada),tarptautiniuose šokių festivaliuose Ourence (Ispanija), Tlaxcala, Puebla (Meksika). Taip pat šiais metais „Grandinėlė“ koncertavo Panevėžio miesto kultūros dienų renginiuose Liūnene (Vokietija);

1999 m. - dalyvavo tarptautiniuose šokių festivaliuose Frydek - Mistek, Brečlav, Svatoboriščia - Mistrin (Čekija), Pavullo Castiglone del Lago ir Matellica (Italija), Alnwick (Anglija), tarptautiniame vaikų šokių festivalyje Izegem (Belgija); Panevėžio apskrities meno ir sporto šventėje Rokiškyje;

2000 m. - dalyvavo XI lietuvių tautinių šokių šventėje Toronte (Kanada), tarptautiniuose vaikų šokių festivaliuose Brno (Čekija), Bratislava ( Slovakija), tarptautiniuose šokių festivaliuose: Kartnen (Austrija), Ourence (Ispanija), Tenerife ir Las Palmas (Kanarų salos), respublikiniame vaikų ir moksleivių choreografinių kolektyvų konkurse “Aguonėlė” Vilnius (II vieta), Panevėžio apskrities meno ir sporto šventėje Kupiškyje;

2001 m. – ansamblis dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje Klatowy (Čekija), taip pat tarptautiniuose vaikų šokių festivaliuose Karsluhe (Vokietija), Thessaloniki (Graikija). Šoko Panevėžio apskrities meno ir sporto šventėje Biržuose;

2002 m. -dalyvavo Respublikinėje Mažojoje šokių šventėje Marijampolėje (5 grupės), tarptautiniuose šokių festivaliuose: Kęty (Lenkija), Edegem (Belgija), tarptautiniuose vaikų šokių festivaliuose: Porkuni Pilari (Estija), Sale(Marokas) bei Panevėžio apskrities meno ir sporto šventėje Pasvalyje;

2003 m. – penkios šokėjų grupės dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, tarptautiniuose šokių festivaliuose Porto ir Silvalde (Portugalija). Taip pat ir Panevėžio apskrities dainų šventėje Koncertavo Panevėžio miesto 500-ųjų metų jubiliejiniose renginiuose. 2003 m. ansamblis “Grandinėlė”už aktyvią koncertinę veiklą apdovanotas LLKC metų nominacija „Aukso paukštė“;

2004 m. – ansamblis dalyvavo XII lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje (JAV), tarptautiniuose tautinių šokių festivaliuose Arhus ir Odense (Danija), I-ajame tarptautiniame tautinių šokių ir muzikos festivalyje “Prie Nevėžio” (Panevėžio apskritis), koncertavo renginiuose , skirtuose Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą, dalyvavo respublikiniame vaikų ir moksleivių šokių kolektyvų konkurse -šventėje "Aguonėlė" (Vilnius), tarptautiniame šokių ir muzikos festivalyje “Sodauto” (Vilnius),respublikiniame vaikų šokių festivalyje “Kovo 11-osios vaikai” (Plungėje), Panevėžio apsk. meno ir sporto šventėje Kupiškyje, tarptautiniame menų festivalyje “Mes ateinam” (Panevėžys);

2005 m. - dalyvavo Tarptautiniame šokių ir muzikos festivalyje Llangollene(Šiaurės Velsas - konkurse laimėta III-ioji vieta), tarptautiniame vaikų šokių festivalyje Lvove (Ukraina), tarptautiniame šokių festivalyje Bielsko - Bela (Lenkija), tarptautiniame šokių festivalyje “Pynė” (Vilnius), respublikiniuose vaikų šokių festivaliuose “Saulės vaikai” ( Šiauliai ) ir “Gervė- 2005” (Visaginas), koncertavo regioniniame tautinių šokių festivalyje “100–mečio skraistę praskleidus”, skirtame lietuviško tautinio šokio šimtmečiui (Panevėžys) dalyvavo Respublikinėje moksleivių šventėje „Mes - Laivės vaikai“ (Vilnius), koncertavo Lietuvos Televizijos programoje “Mažųjų žvaigždžių valanda“, Panevėžio apskrities dainų ir šokių šventėje Krekenavoje (Panevėžio rajonas);

2006 m. – keturios „Grandinėlės“ šokėjų grupės dalyvavo IV Lietuvos tautinės olimpiados atidarymo koncerte Panevėžyje. Ansamblis šoko senovinio Bistrampolio dvaro muzikos festivalyje ( Panevėžio r.), tarptautiniame šokių festivalyje Daugpilyje (Latvija), tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse „Klumpakojis“ (Klaipėda, laimėta II-oji vieta), tarptautiniame šokių festivalyje Wilamowica (Lenkija), tarptautiniame vaikų šokių festivalyje Salo (Suomija), II tarptautiniame tautinių šokių ir muzikos festivalyje „Prie Nevėžio“ (Panevėžio apsk.), tarptautiniuose šokių festivalyje Odoorne (Olandija), tarptautiniame šokių festivalyje Istibanja (Makedonija) bei Panevėžio apskrities meno ir sporto šventėje Rokiškyje, Panevėžio gimtadienio renginiuose. 2006 m. šokių ansamblis „Grandinėlė“ parengė naują koncertinę programą vaikams - „Miško pasaka“;

2007 m. – penkios ansamblio „Grandinėlė“ šokėjų grupės dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (Kaunas), tarptautiniame šokių festivalyje Samsun (Turkija), tarptautiniame šokių festivalyje Lvove (Ukraina), tarptautiniame šokių festivalyje Daugpilyje (Latvija ) , X-oje Panevėžio apskrities meno ir sporto šventėje Biržuose, koncertavo Lietuvos dienų renginiuose Rygoje (Latvija). 2007 m. pabaigoje šokių ansamblis „Grandinėlė“ kartu su Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedros studentų šokių ansambliais „Saltanda“ ir „Vėtrungė“ surengė jungtinį koncertą, skirtą Choreografijos katedros 40 -mečiui ir meno vadovės -Zitos Šeputytės -Rimkuvienės veiklos trisdešimtmečiui;

2008 m. - Tarptautinis tautinių šokių festivalis Iskelėje (Šiaurės Kipras) - jaunimo grupė, XIII Lietuvių tautinių šokių šventė Los Andžele (JAV) - jaunių grupė, 45 - oji Beskidų kultūros savaitė (Lenkija), respublikiniame vaikų ir jaunimo tautinių šokių konkurse "Aguonėlė" laimėjo 1 - ąją vietą.

2009 m. - Šokių festivalis Marjaama (Estija) - jaunių grupė, Tarptautinis tautinių šokių festivalis Iskelėje (Šiaurės Kipras) - jaunučių grupė, Šokių festivalis Calvario (Portugalija) - jaunimo grupė, Tarptautinis festivalis "Polonica Zdroj" (Lenkija) - jaunių grupė, Pietų Amerikos lietuvių šokių šventė (Buenos Airės, Argentina).

2010 m. - Šokių festivalis Marjaama (Estija) - jaunių grupė, Tarptautinis šokių festivalis "Solo" (Solo, Suomija) - vaikų grupė, Tarptautinis folkloro festivalis Sofija 2010 ( Sofia, Bulgarija) - jaunių ir jaunimo grupės, Tarptautinis šokių festivalis (Bialystok, Lenkija) - merginų grupė ir "Linas" .